Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2020

Nie planuj tego, co ma być za 5 lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej. Najpierw zacznij od 5 miesięcy, czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam Ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś to do tej pory.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

July 07 2020

0611 e3bb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Sponsored post
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viaPoranny Poranny
Pragnę tej części Ciebie
która nie może zostać do rana.
— Lilla Latus
I nagle pojąłem dlaczego tak broni się przed przywiązaniem. Żeby nie tęsknić. Nie nazywa, nie definiuje, nie przyzwyczaja się, nie pozwała się poznać, żeby już nigdy nie doświadczyć straty. Od początku wiedziała, że jestem tu tylko na chwile, że to tylko ten jeden raz.
Ja się nad tym nie zastanawiałem. Nie przypuszczałem, że próbując zbudować między nami zaufanie mogę ją zranić. Pomyślałem, jaka delikatna musiała być w środku, że potrzebowała tak grubego muru do ochrony. I jaka silna, żeby go zbudować.
— Olga Zygarowska - "Rufaro"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi

a Ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny


— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakudi kudi
1789 97be 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
Każdy w życiu ma osobę, o której nie mówi na głos, bo wtedy ma nadzieję, że już o niej zapomniał.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viapozakontrola pozakontrola
Niby nic się między nimi nie wydarzyło, ale było między nimi wszystko.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka - "Kobiety z Czerwonych Bagien"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
9602 d0c2 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapozakontrola pozakontrola
Nie da się, przewidzieć co czuje druga osoba, opierając się jedynie na tym, jakie sprawia wrażenie na zewnątrz.
— Victoria Connelly - "Uważaj, o czym marzysz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
Jeśli czujesz, że sama dla siebie jesteś niewystarczająca, nie wchodź w związek. 
Bo was dwoje to też będzie za mało.
— Magdalena Czmochowskaa
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi

July 05 2020

Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle

June 27 2020

Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaCannonball Cannonball

June 18 2020

2474 f27f 390
Reposted fromcvx cvx viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
Zdolność do obserwacji bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji.
— Jiddu Krishnamurti
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretaliate retaliate
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.

— Bukowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball

June 17 2020

Być lub chociaż bywać.
Widzieć lub chociaż widywać w tobie odpowiedź.
Kiwnięcie głowy, że tak, że jesteś.
Kiwnięcie palca, że tak, że chodź.
Szarpnięcie słów, że tak, że chcę.
— Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted frommaybeyou maybeyou viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...