Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

0830 e5de 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
2947 d242 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparrtyzant parrtyzant
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaparrtyzant parrtyzant
Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viajamaicanbeat jamaicanbeat
3773 91a8 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaflyleaf flyleaf
myslalem już szczerze mówiąc żeby do Ciebie zadzwonić ale jakoś odwagi mi brakło sam nie wiem czemu...
— gdy rozpadło ci się życie pomyślałeś o mnie. odwagi.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

November 30 2018

im krótsza wiadomość, tym (...) większe pole do interpretacji
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

November 28 2018

0584 d024 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball

November 25 2018

- Trzymasz życie bardzo krótko. - A cóż to ma znaczyć? - Boisz się wszystkiego, nad czym nie masz kontroli
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Przyznanie się do błędu i przeprosiny są cenne i wartościowe, ale czasami przychodzą zbyt późno.
— Tammara Webber – Tak blisko...
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyou myou
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viatoffifee toffifee
Człowiek jest wrażliwy, bo zna ból i krzywdę.
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
5883 587f 390
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5884 7fe4 390
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Nad niektórymi sprawami człowiek nie powinien się zanadto zastanawiać bo zwariuje. Umysł ludzki chodź i tak potężny nie jest w stanie pojąć niektórych rzeczy. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl