Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

Pamięć to my. To fundament wszystkiego – co robimy, co myślimy. Dlatego pamięć także warto męczyć i trenować. Szczególnie dobrym treningiem jest przypominanie sobie tego, co się zapomniało.
— Wiesław Łukaszewski
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viatoffifee toffifee

March 11 2019

Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viachudazupa chudazupa

March 10 2019

9718 e711 390
Reposted fromsunlight sunlight viajamaicanbeat jamaicanbeat
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viapozakontrola pozakontrola
Ludzie mogą powiedzieć, że nie wygrałeś, ale zamkniesz im usta, gdy powiesz: "Zrobiłem, co mogłem".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2194 35d0 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Są miejsca, w których nigdy nie powinniśmy się znaleźć. Są osoby, których nigdy nie powinniśmy poznać. Najczęściej jednak za późno orientujemy się, że coś jest nie tak, ale wtedy już nie można się wycofać.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie ma większego smutku od wspomnienia miłości, gdy wiemy, że jest na zawsze utracona.
— Marion Zimmer Bradley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
9964 6427 390
strange omens gather at the end of the street
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viahagis hagis
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik vialiliowadusza liliowadusza
0077 d4b6 390
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Zawsze dajemy sobie czas. Aż któregoś dnia już go nam nie starcza.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
Nikt nie przechodzi do historii za rzeczy, których nie zrobił.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
1962 1094 390
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vialiliowadusza liliowadusza
1772 dd8d 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
8371 fbe6 390
Reposted fromnoticeable noticeable viakropq kropq
Filmy, książki, sen i drinki- oto składniki przetrwania. 
Reposted fromCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl