Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2018

im krótsza wiadomość, tym (...) większe pole do interpretacji
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

November 28 2018

0584 d024 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball

November 25 2018

- Trzymasz życie bardzo krótko. - A cóż to ma znaczyć? - Boisz się wszystkiego, nad czym nie masz kontroli
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Przyznanie się do błędu i przeprosiny są cenne i wartościowe, ale czasami przychodzą zbyt późno.
— Tammara Webber – Tak blisko...
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyou myou
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viatoffifee toffifee
Człowiek jest wrażliwy, bo zna ból i krzywdę.
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
5883 587f 390
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5884 7fe4 390
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Nad niektórymi sprawami człowiek nie powinien się zanadto zastanawiać bo zwariuje. Umysł ludzki chodź i tak potężny nie jest w stanie pojąć niektórych rzeczy. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

November 10 2018

4942 8d35 390
Reposted fromqb qb viatoffifee toffifee
8670 164e 390
Reposted frommiststueck miststueck viatoffifee toffifee
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.

Inwokacja

Znalazłem wreszcie i na ciebie sposób,
już więcej nad tym głowić się nie muszę:
bądź zawsze dla mnie paczką papierosów,
biletem trzeciej klasy do Koluszek.

Bądź moją kurtką z welwetu jedyną,
bądź pumperniklem, bądź polopiryną,
ale już nigdy więcej nie bądź blizną -
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

Przecież ty jesteś miejscem wielu osób,
co nie chcą w średniej żyć temperaturze,
buchaj płomieniem wesołego stosu
w czarnej wszechświata gasnącego rurze.

Choć cię niejedni w łyżce wody topią,
Choć stary Chronos grozi nam entropią,
bądź nam przychylną, dla dowcipu żyzną,
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

/Kabaret Olgi Lipińskiej/
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9827 eaad 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viachudazupa chudazupa
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl