Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viapunkahontaz punkahontaz
0825 1fcf 390

cuorella:

+ c u o r e l l a ♡

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viazabka zabka
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajamaicanbeat jamaicanbeat
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 19 2017

Life is too short to spend it at war with yourself.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive

November 15 2017

Ucieczka nigdy nie jest końcem, a zawsze tylko odwleczeniem. Wiesz o tym bardzo dobrze.
— Daniel Glattauer - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
Jestem zbyt nisko by spadać.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.

- Andrzej Stasiuk
Reposted fromamphetamine amphetamine
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— S. Barańczak
Reposted fromstopme stopme viagdziejestola gdziejestola
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
Moje życie to poradnik, jak się potknąć, się nie przejąć
— WHR- #DavidMoyes
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viacytaty cytaty
"Był listopad, miesiąc karmazynowych zachodów słońca, odlatujących ptaków, głębokich, smutnych hymnów morza, namiętnego śpiewu wichru w sosnach."


- L.M. Montgomery
Reposted fromamphetamine amphetamine
3217 6194 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viahelenburns helenburns
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viajamaicanbeat jamaicanbeat
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl